girl

vrijdag 9 september
19.30 - 01.00 uur
zaterdag 10 september
14.00 - 01.00 uur
zondag 11 september
11.30 - 19.00 uur

FESTIVAL DOE IETS 2016

Projecten

 

We hebben met eigen ogen gezien dat er veel armoede is op de Filipijnen.Veel mensen bezitten simpelweg niets, zijn ondervoed, werkloos en wonen in krottenwijken of op de vuilnisbelt.                         

200_filippijnen_2010_011.jpg

De winst van Festival Doe Iets wordt rechtstreeks overgemaakt op de rekening van een ons goed bekende organisatie die levensomstandigheid verbeterende projecten uitvoert. (zgn livelyhood projects) 

De projecten die gesteund worden door de stichting zijn bedoeld om de armste mensen in de Filippijnen te helpen zelf in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Maar ook ondersteunen we een muziekproject omdat dat het leven meer kleur geeft!

Contactpersoon in de Filippijnen is missionaris Kees Swinkels, hij kiest zorgvuldig projecten uit en ziet er op toe dat het geld direct op de juiste plaats komt. 

- Scholingsprojecten:

Jongeren in krottenwijken die graag willen en kunnen studeren maar het lesgeld niet kunnen betalen worden geholpen om toch de stap naar studie te kunnen maken.

- Verlening van eerste hulp bij ingrijpende gebeurtenissen:

Het land wordt regelmatig geteisterd door zware regenval, tyfoons. Toen twee jaar geleden de tyfoon Hayan veel leed en schade aanrichtte hebben we daar direct onze actie op gericht. Mensen krijgen dan tijdelijk onderdak elders, er wordt voor eten, drinken en kleding gezorgd.

- Bijenteelt project: 

Honing wordt momenteel vooral  geïmporteerd uit China. Eigen productie is eenvoudig te realiseren en snel rendabel .  Zowel verkoop als eigen consumptie biedt perspectief. Met de aanschaf van een koninginnen-bij, een zogenaamde startercultuur  en alle benodigdheden om kleinschalig een imkerij te beginnen, is dit de aanzet tot een levensonderhoud project voor kleine gemeenschappen. Er is weinig voor nodig om goed resultaat te krijgen De eerst projecten draaien inmiddels aan de randen  van Manilla. Dit programma geeft meteen ook voorlichting op het gebied van bescherming van het milieu, de biodiversiteit en ecologie als een geheel.  

- Opzet van een lokale levensmiddelen winkel

Bewoners uit Manilla worden regelmatig weg gebulldozerd en komen zo steeds verder van de stad te wonen in hun zelfgebouwde hutjes en huizen. Voor aanschaf van eerste levensbehoeftes zijn ze aangewezen op de stad of  dure winkels. Dit project behelst de opzet van een collectieve winkel, door de gemeenschap zelf gerund, waar tegen lage prijzen levensmiddelen te koop zijn.  De hardware wordt gedoneerd en de eerste bevoorrading zal in de vorm  van microkrediet gebeuren

300_farming.jpg

- Ecologisch  boeren in Tarlac

Op het eiland Luzon  waar ook Manilla ligt, draait een proefproject rondom ecologisch boeren met als doel om op kleine stukken land eenvoudige gewassen te telen. Nodig daar zijn waterpompen, afrastering en elektra . Het idee is om de boeren  te ondersteunen om  zonder bestrijdingsmiddelen een effectieve oogst te  realiseren. Arbeidsintensiever is het wel, maar dat is op de Filippijnen geen issue. Minder geschikt land kan zo toch gebruikt worden en het land raakt minder snel uitgeput.  Er is een demo farm opgezet om belangstellenden te overtuigen.                                                                                                          

- Opzet van een bakkerij in Hapag Village.  

In deze kleine leefgemeenschap waar Doe Iets meer projecten ondersteunt, is een gemeenschappelijke  ruimte waar  nu een bakkerij opgestart is. In de Filippijnen is brood nog niet zo gangbaar maar het is een makkelijk product.  Naast brood voor eigen gebruik in Hapag Village, is het doel van deze bakkerij om een broodkiosk en mobiele straatwinkeltjes te beginnen met broodverkoop en zo ook inkomen te realiseren. Er is een professionele  broodbakoven aangeschaft en alle verdere benodigdheden. Er moet nog wel veel aandacht gegeven worden aan management van de bakkerij en verkooppunten.

- Muziekproject

200_filippijnen_2010_076.jpg

Eén van de projecten die door een collega priester “father Ricky” wordt uitgevoerd is een muziekproject op het eiland Cebu. Filippino’s zijn dol op muziek, het project heeft dan ook de naam; muziek maakt ons blij ! Father Ricky die zelf zeer muzikaal is, is begonnen met een orkest en een koor bestaande uit mensen die leven op en rond de vuilnisbelt. Zo kunnen zij hun zorgen van het dagelijkse bestaan ontvluchten en merken ze dat er ook vreugde in hun leven kan zijn. Zij treden inmiddels op in de regio. Deelnemers aan het muziekproject worden van hieruit gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. (bv. door scholing)

 

 

.200_filippijnen_2010_031.jpg

 Father Kees en Ingrid

 


 


 

Realisatie: TiDi Graphics