girl

vrijdag 9 september
19.30 - 01.00 uur
zaterdag 10 september
14.00 - 01.00 uur
zondag 11 september
11.30 - 19.00 uur

FESTIVAL DOE IETS 2016

ANBI - rapport


 

ALGEMENE GEGEVENS

 

Naam ANBI:                      Stichting Doe Iets

Ook bekend als:                 Stichting Doe Iets

Adres:                             Camping Perkpolder

                                     Zeedijk 9

                                     4588 RG Walsoorden

Telefoonnummer:                0114-682467

Mobiel nummer:                  06-51061733

Kamer van Koophandel:       22062607                  

RSIN/Fiscaal nummer:         817350858

Email adres:                      info@festivaldoeiets.nl / info@stichtingdoeiets.nl  

Website adres:                   www.stichtingdoeiets.nl

 

      300_ome_cees_en_ingrid.jpg   

Missionaris pater Kees Swinkels geeft uitleg aan zijn nicht Ingrid Heiszler. Zij bezoeken de projecten op de Filipijnen die in samenspraak opgezet zijn met geld van Stichting Doe Iets.

Pater Kees Swinkels is priester sinds 1953 en is aangesloten bij de orde MSC (Missionaries of the Sacred Heart congregation),  met hoofdkantoor in Tilburg.

 

DOELSTELLING

Stichting Doe Iets stelt zich ten doel kleinschalige educatieve, sociale, werkgelegenheids, en ontwikkelingsprojecten in de Filipijnen te ondersteunen. De ondersteuning heeft een doorlopend karakter, is dus niet éénmalig.  De Stichting genereert hiervoor inkomsten.
De projecten worden in samenspraak met pater Kees Swinkels opgestart en ondersteund.
In de notarieel goedgekeurde statuten van de stichting is dit nadrukkelijk opgenomen.

BELEIDSPLAN

Door het ontwikkelen van activiteiten genereert Stichting Doe Iets inkomsten. Via MSC te Tilburg worden die ter beschikking stelt aan de door Pater Kees Swinkels geïnitieerde en ondersteunde projecten op de Filipijnen.

De kernactiviteit van de stichting is de organisatie van een  tweejaarlijks muziekfestival waarbij alle artiesten en vrijwilligers geheel belangeloos hun medewerking verlenen. De opbrengsten van dit driedaagse festival komen uit vrije donaties, drank en culinaire omzet en verblijf op de camping. Ook tal van bedrijven verlenen hun medewerking door het leveren  van materiaal of een financiële bijdrage. De opbrengst van dit festival wordt volledig aan de projecten op de Filipijnen besteed.

Daarnaast is er de mogelijkheid “Vriend van Doe Iets” te worden door een minimale donatie te storten van € 50,- op het bankrekeningnummer van de stichting.

Een vertegenwoordiging van het bestuur pleegt meerdere keren per jaar overleg met pater Kees Swinkels om met hem af te stemmen aan welke kleinschalige projecten in de Filipijnen het geld het beste kan worden besteed. Dit wordt besproken binnen het voltallige bestuur dat hierover een besluit neemt en tevens de hoogte van het te storten bedrag bepaalt. Het bestuur wordt meerdere keren per jaar op de hoogte gebracht van de voortgang van de projecten.
Er is een bankrekeningnummer waarop geïnteresseerden een bijdrage kunnen storten. Het geld wordt na besluitvorming in het bestuur van Stichting Doe Iets via MSC in Tilburg overgemaakt naar pater Kees Swinkels.

Voor deze werkwijze is gekozen omdat wij er zodoende zeker van zijn dat er geen euro verloren gaat van de opbrengst.
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur.

BESTUURSSAMENSTELLING

-         Charles Heiszler (voorzitter)                        300_bestuurdoeiets_2012.jpg

-         Ingrid Heiszler  (secretaris)

-         Ronald Rensen (Penningmeester)

-         Hans de Vries

-         Trees Fassaert

-         Co Vergouwen

-         Hans Rademakers

-         i.m. Karel de Hond (ϯ sept 2013)

BELONINGSBELEID

Er worden geen vergoedingen aan bestuursleden uitgekeerd.

 

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

We hebben met eigen ogen gezien dat er veel armoede is in dit land. Vele mensen bezitten niets, zijn ondervoed, werkloos en wonen in krottenwijken of in en op de vuilnisbelt.

Het geld wordt besteed aan verschillende projecten, waarvan hier een paar voorbeelden:

300_naaiatelier.jpg

 *Eén van de projecten waar wij geld voor inzamelen is het opstarten van een opleidingscentrum voor een al bestaand naaiatelier. Hier kunnen de armste mensen uit de krottenwijk “Bagong Silang” een opleiding krijgen tot volleerd naaister. Met die opleiding kunnen zij direct aan de slag in het naaiatelier.  In Bagong Silang wonen 800.000 mensen in krotwoningen, omdat ze nergens anders terecht kunnen en alle bezittingen verloren hebben. Ze zijn hier door de overheid geplaatst, 35 km. buiten de hoofdstad Manilla. Naast het naaiatelier wordt ook andere hulp geboden zoals 1 warme maaltijd per dag voor de 800 allerarmsten, een medische post die gratis te bezoeken is en mentale ondersteuning.

* Scholingsprojecten: arme mensen in krottenwijken die graag willen en kunnen studeren maar het lesgeld niet kunnen betalen worden geholpen om toch de stap naar studie te kunnen maken.

300_voedselhulp.jpg

* Verlening van noodhulp bij ingrijpende gebeurtenissen. Het land wordt regelmatig geteisterd door zware regenval en tyfoons. Zoals in november 2013 de ramp Haiyan. Mensen krijgen tijdelijk onderdak elders, er wordt voor eten, drinken en kleding gezorgd.

* Het organiseren van activiteiten in de armste krottenwijken van de hoofdstad Manilla. Priesterstudenten wonen in deze wijken en proberen bij te dragen aan een menswaardiger bestaan. (voorbeeld is zorg voor een waterpomp, acute problemen signaleren en oplossen)

* Zorgen voor vervoer van arme mensen naar ziekenhuizen en betalen van noodzakelijke medische handelingen, bv voor bestralingen.

300_muziekproject_foto.jpg* Eén van de projecten die door een collega priester “father Ricky” wordt uitgevoerd is een muziekproject op het eiland  Cebu. Net als iedereen zijn Filippino’s dol op muziek, het project heeft dan ook de naam; muziek maakt ons blij! Father Ricky die zelf zeer muzikaal is, is begonnen met een orkest en een koor bestaande uit mensen die leven op en rond de vuilnisbelt. Zo kunnen zij hun zorgen van het dagelijkse bestaan ontvluchten en merken ze dat er ook vreugde in hun leven kan zijn. Zij treden inmiddels op in de regio. Deelnemers aan het muziekproject worden van hieruit gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. (bv. door scholing). Inmiddels is er een 2e muziekproject opgestart op de eilandengroep “de Camotes” (tussen het eiland Cebu en Leyte).

FINANCIELE VERANTWOORDING.
Een financiële jaarverslag wordt jaarlijks door Administratiekantoor Roctus te Kloosterzande verzorgd.

   

Financieel resultaat 2014

 

 

2014

 

Netto-opbrengsten

32.549

Kostprijs van de opbrengsten

6.317

 

 

Bruto-opbrengsten resultaat

26.232

 

 

Kosten

 

Verkoopkosten

  405

Algemene kosten

4.426

Totale kosten

4.831

 

 

Bedrijfsresultaat

21.401

 

 

rentelasten

  -245

 

 

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening

21.156

 

 

belastingen resultaat uit gewone bedrijfsoefening

 -

 

 

Resultaat

21.156

 

 

 

Realisatie: TiDi Graphics